Công trình có nguy cơ đổ cần xử lý như thế nào

Theo khảo sát kỹ thuật nên xác định xem có bất kỳ hóa chất, khí, chất nổ hoặc vật liệu dễ cháy trước đây được sử dụng hoặc lưu trữ tại nơi làm việc, mà vẫn có thể trình bày một mối nguy hiểm. Ví dụ bao gồm cách nhiệt có chứa hoặc sơn có chất chì được sử dụng trong việc xây dựng ban đầu. Các công ty dịch vụ và tiện ích cần được thông báo trước khi phá dỡ công trình. Hướng dẫn xử lý công trình có nguy cơ sụp đổ tại bì này.

Phá dỡ công trình có nguy cơ đổ sập

Hướng dẫn của nhà nước

Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;

đ) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem bảng giá phá dỡ công trình tại tphcm

2. Công tác phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Việc phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Việc phá dỡ công trình phải thực hiện theo giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

Các bước phá dỡ

Người có trách nhiệm quyết định phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ra quyết định, quyết định không kịp thời, quyết định trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn về phá dỡ công trình xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Luật xây dựng 2003. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

Nguồn : Phá dỡ công trình

=> Chi tiết phá dỡ công trình có nguy cơ sụp đổ tại tphcm

Author