Sự khác nhau giữa công ty và doanh nghiệp

Lâu nay rất nhiều người nghĩ rằng công ty và doanh nghiệp là một, nhưng thực tế nghĩa của 2 cụm từ này khác nhau. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về 2 khái niệm này.

Nhưng sự khác nhau giữa công ty và doanh nghiệp không nhiều nên nhiều người có thói quen sử dụng đồng thời chúng hàng ngày để chỉ một tổ chức kinh doanh nói chung. Vì vậy nếu bạn đang có ý định thành lập công ty hay doanh nghiệp thì bạn cần phân biệt rõ 2 khái niệm này trước khi làm thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp.

Về bản chất công ty là con của doanh nghiệp, còn theo luật định nghĩa “doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. Vì vậy nói đến doanh nghiệp là nói đến những công ty có các đặc điểm chung như: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty là một loại hình doanh nghiệp, nó có các đặc điểm

  • Là một pháp nhân.
  • Công ty là chủ thể pháp lý độc lập tách biệt với chủ sở hữu.
  • Trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu đối với công ty.
  • Cổ phần (phần vốn góp) chuyển nhượng được.
  • Quản lý tập trung và thống nhất.

Doanh nghiệp gồm 5 loại hình như sau

  • Hộ kinh doanh
  • Công ty TNHH: số thành viên thấp nhất là 2 người, cao nhất là 50 người và không được phép phát hành cổ phần.
  • Công ty cổ phần: số thành viên ít nhất là 3 người, nhiều nhất không giới hạn và được quyền phát hành cổ phần.
  • Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, là cá nhân và không được phép phát hành cổ phần.
  • Doanh nghiệp tư nhân: do cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.

Với những đặc điểm trên thì chỉ có công ty TNHH và Công ty cổ phần được gọi là công ty, còn hộ kinh doanh, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân không phải là công ty.

Như vậy nếu dùng cụm từ doanh nghiệp thì để chỉ các công ty nói chung, còn dùng cụm từ công ty để chỉ Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần là chắc ăn nhất.

Author