Thiết kế của máy bơm thể tích như thế nào?

Máy bơm thể tích thường được chọn vì khả năng xử lý các chất lỏng có độ nhớt cao ở áp suất cao và hãng chảy tương đối thấp như hiệu quả của nó không bị ảnh hưởng bởi áp lực. Trong khi máy bơm ly tâm là loại phổ biến nhất ,máy bơm được lắp đặt bởi tính dễ thực hiện, máy bơm thể tích là một giải pháp mà có giải pháp xử lý các điều kiện gặp khó hơn, mà máy bơm ly tâm có khả năng ko làm được, nhờ vào khả năng có mẹo hay dùng ở bất kỳ điểm nào trên đặc trưng.

>> Giá máy bơm chìm nước thải tsurumi http://maybomtsurumi.net/

Có hai cách phân loại máy bơm thể tích: quay và chuyển động qua lại. Trong khi bị chi phối bởi các nguyên tắc làm việc giống nhau, tất thẩy các máy bơm đều có một số phân hãng khác về dadwj điểm qui hoạch và lợi ích của nó.

Máy bơm thể tích dạng xoay- hoạt động thông qua vòng xoay của phần tử bơm

Bơm trục vít
Bơm cánh gạt
Bơm trục vít
Bơm nhu động
Bơm bánh răng
Bơm cánh gạt
Bơm bíton- làm việc thông qua t chuyển động liên tiếp qua lại.

Bơm màng
Bơm Piston
tóm lại máy bơm thể tích được thiết kế để chuyển chất lỏng có độ nhớt cao như dầu dày, bùn, nước cống và bột nhão. Nhờ vào khoan hở bên trong cuả máy, một số loại như máy bơm trục vít và máy bơm nhu động, cũng đều xuất sắc trong các ứng dụng xử lý một số thứ có chứa hàm lượng cao các chất rắn bao gồm khử nước dầu nước ngầm và chất thải.Mặt khác,Vít và máy bơm cánh gạt là bơm lý tưởng cho chất lỏng tương đối sạch như nhiên liệu và dầu bôi trơn.

Là máy bơm tốc độ thấp hơn so với qui hoạch ly tâm, bơm quay với buồng bơm lớn hơn như bơm tục vít ,như máy bơm nhu động thường bơm cắt thấp mà cung cấp một hãng chảy êm. Điều này cho phép bơm các sản phẩm dễ cắt mà chúng cần cấu trúc như vậy của bơm để có biện pháp giữ nguyên không bị sứt mẻ như trái ô liu không có giải pháp bị bẹp và chất kết dính chẳng thể mất độ dính và chất quánh cần phải duy trì.

>> Xem thêm http://maybomtsurumi.net/chi-tiet/may-bom-nuoc-cho-cac-toa-nha-cao-tang-va-cach-lua-chon-bom-chinh-xac/184/1527.html

Bơm thể tích có biện pháp xử lý các biến áp suất, lưu lượng và độ nhớt và vẫn duy trì hiệu quả, không có chức năng như bơm ly tâm cái mà không làm việc khả quan khi nó khỏi trưng chính của nó. Khi tốc độ hãng chảy của bơm vẫn không đổi (tỷ lệ thuận với tốc độ vận hành), mượt và rung động thấp bất kể một vài biến đổi về áp suất, thể tích bơm như nhu động, piston và cơ hoành máy là giải giấy tờ tưởng cho các ứng dụng dùng thuốc vì nó cho phép đo chính xác được tiến hành.

Như hướng dẫn minh họa này, một số tiến trìnhphù hợp với máy bơm ly tâm và một vài máy bơm thể tích khác. Điều quan trọng cần coi xét là các điều kiện ứng dụng mà làm cho bơm phù hợp hơn so với một số bơm khác.

Author